Werwijze Zenya zakelijk


Begeleiding en tijdsduur

De leergang van Zenya is gericht op spoedig herstel en werkhervatting. De duur van de leergang hangt af van de problematiek van de werknemer en is zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Een gemiddeld traject beslaat ongeveer zes maanden.

Zenya vindt een goede ‘klik’ tussen de werknemer en begeleider erg belangrijk en biedt daarom gratis een kennismakingsgesprek aan. Elke leergang start vervolgens met een uitgebreid intakegesprek. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt en stelt de werknemer zelf de doelen die de basis vormen voor de verdere aanpak. In de laatste fase van de leergang is er veel aandacht voor preventie van terugval om te voorkomen dat klachten terugkeren. De leergang wordt ten slotte afgerond met een eindgesprek en een evaluatie.

Voorafgaand en tijdens de leergang worden er afspraken gemaakt over de wijze van verslaglegging en communicatie. Zo kunnen er tijdens het traject bijvoorbeeld voortgangsbesprekingen plaatsvinden tussen de werknemer, de werkgever en/of leidinggevende, de betrokken bedrijfsarts en Zenya.

In bepaalde gevallen is een intensievere behandelvorm buiten Zenya nodig. Als dat zo is, adviseren wij een doorverwijzing.

Privacy goed geregeld

Zenya gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Zenya neemt de algemene privacywetgeving in acht. Dit betekent onder meer dat Zenya geen informatie verstrekt over de inhoud van de behandelingen tenzij de werknemer daar expliciet toestemming voor geeft.

Indien Zenya onderzoek verricht in opdracht van uitkeringsinstanties, dan brengen wij verslag uit aan deze instanties en, indien van toepassing, aan de opdrachtgever en arbodienst.