Privacy Verklaring


persoonsgegevens

Zenya (Zakelijk), gevestigd aan Strijpenhof 35, 5298 SC, Liempde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zenya kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Zenya, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zenya verstrekt. Zenya kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres gegevens, telefoonnummer en email-adres.

Zenya verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen en/of om je per email te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Zenya aanvullende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens vragen bij het tot stand komen van een behandelovereenkomst (bsn-nummer, geboortedatum, gegevens mbt gezondheid). Hiervoor geef je zelf toestemming. Voor het opstellen van een factuur zijn de persoonsgegevens verplicht. Voor de uitvoering van de begeleiding/behandelovereenkomst en de daaruit volgende dossiervorming zijn de bijzondere persoonsgegevens nodig. Zenya verstrekt jouw persoonsgegevens (naam, adres, bsn nr, geboortedatum) alleen met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zenya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In verband met dossiervorming zullen de persoonsgegevens langere tijd bewaard worden.
Zenya verkoopt jouw gegevens uiteraard niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Zenya, heeft Zenya een verwerkers overeenkomst gesloten met Gmail/Google/Google Cloud-services en de serverprovider van de website www.zenyazakelijk.nl.


website

Zenya gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Op de website van Zenya worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zenya gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanomiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


inzage

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zenya. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar sturen naar info@zenyazakelijk.nl. Zenya zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


klacht

Je kan contact met Zenya opnemen voor meer informatie of in verband met vermoedens van privacymisbruik. Tevens is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen, wanneer nodig, bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


beveiliging

Zenya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zenya maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


contact

Als je contact wenst op te nemen voor meer informatie dan is Zenya te bereiken via telefoonnummer 06-28616224 of email info@zenyazakelijk.nl