zenya zakelijk - samen werken aan kwaliteit

Neem eens kort een moment om uw bedrijfssituatie onder de loep te nemen.
Middels onderstaande kenmerken bepaald u in welke mate deze voor u van toepassing zijn.

  • Kampt u met een hoog ziekteverzuim?
  • Heeft u de indruk dat er onderhuids zaken leven bij uw medewerkers die onvoldoende boven water komen?
  • Heeft u medewerkers die door ingrijpende gebeurtenissen problemen hebben met het uitvoeren van hun werk?
  • Blijft veel talent en creatieve energie in uw organisatie onbenut?
  • Heeft u medewerkers die moeite hebben met reorganisaties of veranderingen?
  • Heeft u medewerkers met een disbalans tussen werk en privť?
  • Heeft u medewerkers die moeite hebben met prioriteiten en/of grenzen stellen?
  • Heeft u medewerkers die hun inspiratie zijn kwijtgeraakt of hun werk als sleur ervaren?
  • Zijn er binnen uw organisatie medewerkers die moeite hebben met communiceren?
  • Beseft u dat het ontwikkelen van een gezonde en duurzame organisatie hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers?
Wanneer u in vier of meer kenmerken herkent, dan is het de hoogste tijd om hier nu actief iets aan te doen. Indien u er niets aan doet, kunnen dergelijke situaties over langere tijd leiden tot langdurig ziekteverzuim.
Wil u het niet zover laten komen? Zenya Zakelijk biedt u een helpende hand.

Zenya's leergang persoonlijke ontwikkeling


Zenya ziet persoonlijke ontwikkeling als een verankering van veranderingen binnen de persoon. Dit gebeurt niet van de een op de andere dag. In een intensief ontwikkeltraject daagt Zenya de werknemer uit breed te kijken naar zijn of haar leven. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wie ben je als mens en werknemer? Welke overtuigingen en ideeŽn belemmeren jou? Wat voor spanningen en traumaís ervaar je? Vanuit die basis onderzoeken we systematisch datgene waardoor de werknemer zich beperkt voelt. De werknemer krijgt inzicht in geconditioneerd gedrag en automatische processen. We onderzoeken ook of er sprake is van (hoog)gevoeligheid en bieden praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Door deze grondige aanpak werkt de werknemer toe naar blijvende verandering. Hij of zij komt los van overtuigingen die als belemmerend worden ervaren. Binnen de leergang worden zo niet alleen doelen gerealiseerd, maar wordt tevens een brug geslagen tussen therapie en bewustwording. In de praktijk betekent dit dat de werknemer zichzelf steeds meer op een natuurlijke en ontspannen manier gaat beleven en dat gedragingen als vanzelf zullen veranderen. Het leven wordt meer in het moment geleefd en er komt ruimte om zichzelf op een bewuste wijze te ontplooien en tot volle potentie te komen.